Loading
UitvaartHandboek.nl
VRIESDROGEN

Direct bestellen

hanboek uitvaart


ADVERTENTIE

8. Vriesdrogen

Vriesdrogen is in Zweden ontwikkeld als alternatief voor begraven en cremeren. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren is nog de vraag. Om een goed beeld te krijgen van de techniek van vriesdrogen , is het nodig om te weten wat het precies is, welke techniek er in het proces wordt gebruikt. Zeker in de huidige tijd is het van belang  een afweging te maken van de voor- en nadelen van vriesdrogen en of het echt in de praktijk toegepast gaat worden en zo ja wanneer.
 

Wat is vriesdrogen?

Vriesdrogen, ook  wel cryomeren of lyofilisatie genoemd is in 2004 in Zweden ontstaan na onderzoek  van de Zweedse bioloog Susanne Wiig-Mäsak. Zij ontwikkelde het proces van vriesdrogen als alternatief voor begraven en cremeren. Het is een proces waarbij van het stoffelijk overschot uiteindelijk een poeder overblijft. Tot op zekere hoogte is het eindresultaat te vergelijken als dat bij crematie met de poedervormige asresten. Echter, de wijze waarop het eindresultaat wordt bereikt is totaal verschillend.
 

Hoe werkt de techniek van cryomeren?

Hoe verloopt nu het door de Zweedse bioloog Susanne Wiig-Mäsak ontwikkelde proces van vriesdrogen? De basis van de techniek van cryomeren ligt in de conserveringstechnologie. Het lichaam wordt ingevroren en in anderhalve week  naar een temperatuur van - 18 graden Celcius gebracht. Als deze temperatuur is bereikt wordt het lichaam ondergedompeld in een vloeibaar stikstof met een temperatuur van - 196 graden Celcius. Deze onderdompeling maakt het lichaam breekbaar. Deze breekbaarheid is nodig voor de volgende stap, het tot poeder maken van het lichaam. In het proces van cryomeren wordt dit bereikt door het lichaam te onderwerpen aan trillingen van een bepaalde sterkte. Hierdoor valt het lichaam uiteen in een organisch poeder. Tot slot wordt in een vacuüm kamer het water uit het lichaamsstof verwijderd. Wat overblijft is een droog poeder, dat alleen nog door een machine hoeft om chirurgisch en ander metaal te verwijderen. Als dit poeder eventueel wordt begraven in een afbreekbare kist, in een ondiep graf in zuurstof rijke grond, zijn lichaam en kist binnen zes maanden gecomposteerd.

vriesdrogen

 

Wanneer is vriesdrogen beschikbaar voor een uitvaart?

De vraag wanneer vriesdrogen of cryomeren daadwerkelijk voor een uitvaart beschikbaar komt is moeilijk te beantwoorden. Allereerst zal de wetgeving oftewel de Wet op de Lijkbezorging moeten worden aangepast. Dat zijn processen die in de politiek meestal de nodige tijd nemen omdat vriesdrogen of cyomeren  nu ook niet bepaald een belangrijk agendapunt is. Er zijn in de ogen van de politici meestal belangrijkere politieke kwesties. Dat is misschien één van de redenen dat er nog geen enkel land is waar vriesdogen is toegestaan. Cryomeren heeft dus in de praktijk nog nergens plaatsgevonden.
 

Wat zijn de voor- en nadelen van vriesdrogen?

Iedere vorm van lijkbezorging heeft zo zijn voor-en nadelen. Dat geldt voor begraven, cremeren, maar ook voor vriesdrogen. Als we daar bij vriesdrogen naar kijken kunnen we de volgende voor- en nadelen benoemen.

Een voordeel van vriesdrogen is dat er geen schadelijke stoffen vrij komen in het milieu die zich in het lichaam van de overledene bevonden. Het milieu wordt dus bespaard. Maar de methode op zich is niet milieuvriendelijk. Een lichaam 10 dagen invriezen en daarna verder behandelen met vloeibaar gekoeld stikstof kost enorm veel energie, zelfs 2x zoveel als cremeren en 20x zoveel als begraven. Dit geldt dus voor het gehele proces dat zich afspeelt bij begraven, cremeren en vriesdrogen.
 

Lees alles over vriesdrogen en cryomeren in het Uitvaarthandboek!  

Hoewel vriesdrogen en cryomeren geen rol spelen in de huidige keuze mogelijkheden voor een uitvaart behoort het in de toekomst wellicht wel tot de mogelijkheden. Alles heeft te maken met verder maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral het aspect energieverbruik zal daarin een steeds grotere rolspelen. Hoe de ontwikkelingen ook mogen zijn, alle informatie rondom vriesdogen en cryomeren is vindbaar in Het Uitvaarthandboek.