Loading
UitvaartHandboek.nl

Opbaren

Direct bestellen

hanboek uitvaart


ADVERTENTIE

5. Opbaren

Omtrent het  opbaren van een overledene moeten vele aspecten worden overdacht voordat de daadwerkelijke opbaring plaats kan vinden.  Het opbaren van een overledene is in feite het creëren van een situatie, op een bepaalde locatie, op een bepaald moment, waarbij afscheid van de overledene kan worden genomen. Al deze aspecten van opbaringen en het opbaren zijn geheel persoonlijk in te vullen. Voor een persoonlijke invulling moet er worden nagedacht over de wijze van opbaren, de locatie waar de opbaring van de overledene plaats zal vinden en wanneer de opbaring zal worden gehouden. Allemaal aspecten waarbij een juiste afweging van groot belang is. Omdat de overledene tijdens de opbaring voor de laatste keer wordt getoond is het voor de naasten en belangstellenden een belangrijk moment van afscheid nemen tijdens het hele proces naar de dag van de uitvaart toe.

 

Wat is opbaren?

Opbaren is het klaarleggen van een overledene voor het moment van afscheidnemen door naasten, familie en belangstellenden tijdens deze opbaring. Voorafgaand aan de opbaring moet de overledene worden verzorgd. Hierbij wordt de overledene indien van toepassing geschoren, gewassen en aangekleed met de daarvoor uitgekozen kleding. Daarna wordt de overledene klaar gelegd. Dit kan zijn op een bed, een opbaarplank of in de uitgekozen kist. Het is mogelijk dat de overledene thuis wordt opgebaard of dat de opbaring plaats vindt in een andere gekozen locatie, maar het kan ook in een daarvoor speciaal voor geoutilleerde ruimte  van een uitvaartondernemer. Afhankelijk van deze keuzes en externe zaken als weersomstandigheden moet er ook worden gekeken of het nodig is gebruik te maken van een koelplaat, kistkoeling, airconditioning of dat de voorkeur wordt gegeven aan het toepassen van thanatopraxie, een lichte balseming.

 

Hoe werkt opbaring?    

Het verzorgen van de opbaring zijn werkzaamheden die meestal door de uitvaartondernemer worden uitgevoerd. Is er echter bij de nabestaanden een behoefte om hierbij actief te worden betrokken dan is dit in overleg met de uitvaartondernemer bijna altijd mogelijk. Of dit nu hulp betreft tijdens het verzorgen van de overledene, het klaarleggen van de overledene of het daadwerkelijk klaarmaken van de uiteindelijke opstelling van de opbaring voor het afscheidsbezoek.  De overledene wordt klaargezet en de ruimte wordt zoveel als mogelijk persoonlijk aangekleed. Dit kan eventueel met persoonlijke foto’s, boeken, een schilderij of een ander kunstwerk. Vaak worden er ook bloemen in de ruimte bij de opgebaarde overledene gelegd. De grootste invloed hebben de nabestaanden natuurlijk als de overledene thuis wordt opgebaard. Wat betreft opbaringen en met name het thuis opbaren zijn er niet veel beperkingen in de wet en regelgeving. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de ARBO regelgeving voor de uitvaartmedewerkers en bij het eventueel toepassen van thanatopraxie. In alles is natuurlijk de Wet op de lijkbezorging van toepassing.

 

Welke mogelijkheden zijn er voor opbaring?  

Er zijn diverse mogelijkheden voor het opbaren van overledenen en het verzorgen van opbaringen. Echter het niet opbaren van een overledene om wat voor reden dan ook is ook een mogelijkheid. Kiest men echter voor een opbaring van de overledene dan zijn er diverse mogelijkheden. Allereerst de wijze van opbaren. Wordt de overledene opgebaard in een lijkwade, eigen vrijetijdskleding of driedelig kostuum, maar ook beroepskleding zoals een militair tenue is mogelijk. Na het verzorgen en het aankleden wordt de overledene op een bepaalde wijze opgebaard. Zo’n opbaring kan in een bed zijn, op een opbaarplank of in een kist. Het opbaren van een overledene kan op diverse locaties. Denk hierbij aan het opbaren thuis, in een uitvaartcentrum/mortuarium, maar ook in de plaatselijke kerk of het favoriete restaurant. Tevens moet er ook nog voor één of meerdere dagen een tijdstip worden bepaald waarbij de naasten en belangstellenden naar de opbaring mogen komen kijken.

 

Wat zijn mogelijkheden om iemand thuis op te baren?   

De meest persoonlijke wijze van opbaren is het thuis opbaren van de overledene. Tenslotte is zo’n thuisopbaring een verblijf in de thuissituatie waarin de overledene meestal vele jaren heeft geleefd. De mogelijkheden van het thuis opbaren zijn deels afhankelijk van de (on)mogelijkheden die het huis biedt. Kan de opbaring op de begane grond of moet men met de trap? Zijn de kamers voor het opbaren van de overledene groot genoeg? Ook van belang is het om te kijken wat er eventueel moet worden gedaan om de temperatuur van de overledene onder controle te houden. Moet er gebruik worden gemaakt van een koelplaat, kistkoeling of een airconditioning? Al deze aspecten kunnen eventueel de kosten van het opbaren doen verhogen. Dit is ook van toepassing op kosten die gemaakt moeten worden voor het overbrengen van de overledenen naar het huisadres. De kosten van het opbaren thuis kunnen dus per situatie verschillen.

 

Alles over de mogelijkheden van opbaren in het Uitvaarthandboek   

Rondom het overlijden van een overledene moeten er vele beslissingen in een kort tijdsbestek worden genomen, vaak in een emotionele gemoedstoestand. Beslissingen die vaak niet meer teruggedraaid kunnen worden. Het Uitvaarthandboek geeft ook op het gebied van het opbaren van een overledene gedetailleerde informatie voor de lezer, zodat deze weet welke keuzemogelijkheden er zijn. Zo kan er een weloverwogen beslissing genomen worden door de nabestaanden over de opbaring en de kosten van het opbaren. Indien gewenst kunnen zo met behulp van Het Uitvaarthandboek de totale  kosten van crematie of totale kosten van begrafenis zoveel mogelijk in de hand worden gehouden. Het Uitvaarthandboek helpt bij het maken van bewuste keuzes op ieder onderdeel van een uitvaart!