Loading
UitvaartHandboek.nl

Begraven

DIRECT BESTELLEN
hanboek uitvaart


ADVERTENTIE

6.2 Grafkeuze

Een even zo belangrijke beslissing die bij een begrafenis moet worden genomen is de keuze van de grafsoort. Het keuzeaanbod van diverse grafsoorten verschilt per begraafplaats.
 

Als u in uw woongemeente kunt kiezen tussen meerdere begraafplaatsen laat u dan goed over de verschillende mogelijkheden en tarieven voorlichten. Indien u een natura uitvaartverzekering heeft moet u goed nagaan wat uw rechten vanuit de polis zijn.
Op sommige begraafplaatsen is het zelfs zo dat de keuze van de later te plaatsen grafmonument de uiteindelijke locatie van het graf bepaald.
 

De meest voorkomende keuze mogelijkheden m.b.t. graven zijn:

In Het Uitvaarthandboek zal er dieper worden ingegaan op dit onderwerp. Zo worden de diverse grafsoorten nader beschreven.


6.2.1 Algemeen graf

De goedkoopste manier van begraven in Nederland is in een Algemeen graf. Een Algemeen graf is een graf dat wordt beheerd door de begraafplaats. Deze bepaalt wie er in het graf worden begraven.

De overledenen, meestal drie per graf, zijn geen familie van elkaar, maar worden op volgorde van "aanmelding" begraven. Op het graf mag geen eigen grafmonument worden geplaatst, meestal alleen een tegeltje met personalia en data.

Algemene graven worden uitgegeven voor minimaal tien jaar, dat is de wettelijke grafrusttermijn, maar worden door sommige begraafplaatsen ook wel voor vijftien of twintig jaar uitgegeven. Nadat de uitgiftetermijn is verstreken wordt het graf meestal geruimd, zodat het opnieuw in gebruik genomen kan worden. Het verlengen van deze grafrechten is dus niet mogelijk.
 

6.2.2 Eigen graf

Bij een Eigen graf (ook wel Familiegraf en in de nieuwe wet Particuliergraf genoemd) heeft de rechthebbende van het graf (de persoon op wiens naam het graf staat) zelf de keuze wie er in het graf komt te liggen en hoe lang men het graf in stand wil houden.
Dit "uitsluitend recht" op een Eigen graf wordt voor minimaal twintig jaar gevestigd. Daarnaast heeft men het wettelijk recht om het grafrecht, tegen betaling, steeds opnieuw te verlengen. Eigen graven bieden over het algemeen plaats aan twee of drie personen en kunnen eenvoudig of luxe zijn gelegen. Het kan ook om een grafkelder gaan.
 

6.2.3 Kindergraf

Kindergraven kunnen worden verdeeld in:   
  • Graven voor onvoldragen kindjes (minder dan 24 weken)      
  • Graven voor levenloos geboren kindjes of kindjes tot 1 jaar.
  • Graven voor kinderen van 1 tot 12 jaar.

6.2.4 Nieuw graf

Als het een nieuw eigen graf betreft moet u enkele aspecten goed overdenken:
  • Hoeveel overledenen moeten er in de loop der jaren in het graf worden begraven?
  • Wat kost het graf? Deze kosten verschillen namelijk per gemeente en begraafplaats enorm en variëren van honderden tot duizenden euro’s.

In Het Uitvaarthandboek zal er dieper worden ingegaan op dit onderwerp. Zo kunt u lezen welke andere aspecten ook overdacht moeten worden als er voor een nieuw eigen graf is gekozen.

 

6.2.5 Bijzetting in bestaand graf

Als er bij een eigen graf sprake is van een tweede of derde inlage of anders gezegd een bijzetting, dan zal indien geplaatst, de grafsteen eerst moeten worden verwijderd.

Meestal wordt hiervoor de steenhouwer benaderd die de steen destijds heeft geplaatst. Bestaat deze onderneming niet meer of is men niet tevreden over de geleverde kwaliteit of service dan mag men altijd een andere onderneming inschakelen.
 

6.2.6 Dubbele graven

Dubbele graven kunnen onder elkaar zijn gelegen, maar afhankelijk van de bodemgesteldheid en het grondwaterpeil ook naast elkaar.
 

Laat u goed informeren over het feit dat als de graven naast elkaar liggen er dan ook twee grafstenen op moeten worden geplaatst of dat een grafsteen in het midden van de naast elkaar gelegen graven volstaat. Dit heeft natuurlijk allemaal grote financiële consequenties. Overdenk het daarom allemaal goed. Veel begraafplaatsen berekenen bij een dubbel graf reserveringskosten en meerkosten om dubbeldiep te begraven.
 

6.2.7 Grafkelder

Leden van een Koninklijk Huis of rijke families worden meestal begraven in een grafkelder. Zo’n grafkelder kan zich bevinden in een kerk, kapel of op een begraafplaats.

In principe kan iedereen die het wil een grafkelder op een begraafplaats laten plaatsen. Een grafkelder bestaat uit losse elementen: één bodemplaat, twee zijwanden, twee kopplaten en een afdekplaat. De naden worden afgedicht met kit. De binnenwanden kunnen worden geverfd of worden betegeld. De bodem wordt vaak met siergrind bedekt.

Grafkelders zijn te realiseren voor enkele en dubbele graven. Als een grafkelder voor u een serieuze optie is, is het van belang samen te werken met een ondernemer die uit voorraad kan leveren.
 

6.2.8 Heuvelgraf

Enkele begraafplaatsen in Nederland zijn begonnen met het aanbieden van heuvelgraven. Dit zijn meerdere graven in een kunstmatig aangelegde zandheuvel waar een afdichtplaat de betonnen bekisting afdekt waar de kist is ingeschoven.